انتشارات

طراحی پیشرفته روسازی‌های آسفالتی و بتنی

عنوان کتاب: طراحی پیشرفته روسازی‌های آسفالتی و بتنی طراحی پیشرفته روسازی‌های آسفالتی و بتنی برای مشاهده تصویر کتاب در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید.
نوع کتاب: تألیف
پدیدآورندگان: دکتر علیرضا غنی زاده و مهندس سروش ناجی الماسی
شابک: 978-622-95714-0-8
سال انتشار: ۱۳۹۸
تعداد صفحه: 419
قیمت: ۷5۰۰۰ تومان