فرایند استعلام برای کتاب های ترجمه

استعلام ترجمه کتاب

برای پرهیز از دوباره ­کاری در ترجمه کتاب، روند اعلام ترجمه کتاب در دانشگاه به دیگر دانشگاه­های کشور و استعلام از آنان به شرح زیر و به همراه فرم­های مربوط که در پیوست آمده است، به استحضار می­‌رسد:

  1. اعلام مشخصات کتاب دردست ترجمه (شامل نام کتاب، نام نویسنده یا نویسندگان، سال نشر، نام ناشر، شابک کتابISBN) ( توسط عضو هیئت علمی (مترجم کتاب) به مدیر مسئول انتشارات مطابق این فرم
  2. واریز مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۰۲۴۳۰۳۰۱۴۸۳۲ بنام تمرکز وجوه درامد اختصاصی-مرکز نشر دانشگاهی نزد بانک مرکزی با شماره شبا IR340100004001024303014832
  3. ارسال اسکن فیش بانکی واریز شده (که نام عضو هیئت علمی( مترجم) در قسمت نام پرداخت کننده آن ذکر شده باشد) به همراه فایل Word و اسکن فرم
  4. ارسال نامه اعلام ترجمه به همراه تصویر فیش بانکی مبلغ واریز شده از سوی انتشارات دانشگاه به منظور استعلام از مرکز نشر دانشگاهی