انتشارات

مهندسی روسازی‌های آسفالتی

عنوان کتاب: مهندسی روسازی‌های آسفالتی مهندسی روسازی‌های آسفالتی برای مشاهده تصویر کتاب در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید.
نوع کتاب: تآلیف
پدیدآورندگان: دکتر علیرضا غنی‌زاده و مهندس سروش ناجی الماسی
شابک: 978-622-957141-5
سال انتشار: 1399
تعداد صفحه: 572
قیمت: 105000 تومان