انتشارات

ورودی بر نظریه گراف

عنوان کتاب: ورودی بر نظریه گراف ورودی بر نظریه گراف برای مشاهده تصویر کتاب در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید.
نوع کتاب: چاپی
پدیدآورندگان: دکتر نسرین ده گردی و دکتر لیلا اصغر شرقی
شابک: 978-622-95714-5-3
سال انتشار: 1401
تعداد صفحه: 169
قیمت: 60000 تومان