انتشارات

کاربرد روش بدون المان پتروف گالرکین محلی (MLPG) برای حل مسائل مهندسی مختلف

عنوان کتاب: کاربرد روش بدون المان پتروف گالرکین محلی (MLPG) برای حل مسائل مهندسی مختلف کاربرد روش بدون المان پتروف گالرکین محلی (MLPG) برای حل مسائل مهندسی مختلف برای مشاهده تصویر کتاب در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید.
نوع کتاب: تصنیف
پدیدآورندگان: دکتر محمد جواد محمودآبادی و مهندس فهیمه محمودآبادی
شابک: 97۸-622-95714-3-9
سال انتشار: 1400
تعداد صفحه: 235
قیمت: 50000 تومان